HAYAGREEVA KAVACHAM PDF DOWNLOAD

Lyrics to ‘Hayagreeva Kavacham’ by Prakash Rao. Hayagreeva Kavacham · Prakash Rao | Length: Composer: Prakash Rao. This track is on the following album: Hayagreeva Stothram Kavasam. Sri Hayagreeva Kavacham · Rahul | Length: This track is on the following album: Sri Lakshmi Nirisimha Stothramala, Vol. 1 · Rahul.

Author: Kashura Nirg
Country: French Guiana
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 19 February 2009
Pages: 35
PDF File Size: 4.16 Mb
ePub File Size: 18.65 Mb
ISBN: 710-2-32463-950-2
Downloads: 58276
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudogami

Ithya atharvana vede, Manthra khande, poorva samhithayam, Hayagreeva kavacham samaptham. Unauthorised Copying, Distribution and Publication of these Hayagreeva kavacham Books without the prior written permission of the Publishers or Translators are prohibited.

Let the west be hayagreeva kavacham by treasure of knowledge, Let North west be protected by the all pervading divine, Let North be protected by the one who gives wealth, And the North east be protected by the teacher of the world. Vishame sankate chaiva hayagreva kshemam karo mama, Sachidananda roopaa may jnanam rakshathu sarvadaa. Hayagreeva kavacham my upper lips be protected by soul of Brahma, and let Narayana protect my lower lip, Let my chin be protected by soul of Shiva and cheeks by the Lord of Goddess Lakshmi.

Granam gandhathmaka pathu vadanam yajna sambhava, Jihwaam vageeswara pathu, mukundo dantha samhathee The soul of scents protect the nose and let the face hayagreeva kavacham protected by the soul of Yajna, Let the tongue be protected by God of speech and let Mukunda protect the row hayagreeva kavacham teeth.

Rahul – Sri Hayagreeva Kavacham – Listen on Deezer

This body when given up would become the real God of speech, And would get hayagreeva kavacham life, health, wealth and expertise in all Sasthras. Let my thighs be protected by Damodhara, let my knee be protected by killer of Madhu, Let my shanks be protected by Mahavishnu, let hayagreeva kavacham ankles be protected by Janardhana, 11, Dhathoon Nadigatha pathu, Bharyaam Lakshmipathir mama, Puthraan Viswakudumbi may pathu, Bandhun Sureswara.

For the great manthra called “the armour of Hayagreeva”, the sage is Hayagreeva kavacham, the meter is Anushtup and God addressed is the divine God Hayagreeva. Jnanathma hrudayam pathu, viswathma thu kucha dwayam, Madhyamam pathu sarvathma, pathu peethmabara katim.

Hayagreeva Kavacham

There hayagreeva kavacham several stories about the origin of this God. Oshtam Brahmathmaka pathu, pathu Narayano adharam, Shivathmaka chibukam pathu kapolou kamala parbhu. Labhathe naathra sandeho, haya greeva prasadatha, Itheedham keerthitham divyam kavacham deva poojitham.

People who follow Vaishavism hayagreeva kavacham that he is the Hayqgreeva of knowledge.

Let me belly be protected by him who has the universe in his belly, Let those three rinkles be protected by him who stopped Mahabali, Let the belly button be protected hayagreeva kavacham Padmanabha, Let the private parts be protected by him who makes us understand the secret meanings.

Let the soul of wisdom protect my chest, let the soul of universe protect both my hayagreeva kavacham, Let my middle be protected by the soul of everything, let my waist be protected by him who wears yellow silk.

One who is in the water of sacred water pot, One who has eyes like lotus flowers, One who lives in the works of treasures of art, who hayagreeva kavacham in the pericarp of lotus.

Om sreem Hreem Vageeswaraya nama ithi Bheejam OmkleemVidhyadharaya nama ithi Sakthi Om Sou Vedhanidhaye nama ithi keelakam Om nama Hayagreevaya Shukla varnaya Hayagreeva kavacham, jnanamoorthaye, omkarachyuthaya brahma vidhya pradhaya swaha. When I am in trouble or hayagreeva kavacham, please make me pleasurable, Oh God of the form of divine joy, let my wisdom protect me always.

Let Hayagreeva protect my head, and let my forehead kavafham protected by one who is in the middle of the moon, Let the one akvacham scientific vision protect my eyes and the hayagreeva kavacham of sound of Brahma protect my hearing.

Hayagreeva Kavacham | Vedanta Spiritual Library

Mithram mithrathmaka pathu vahnyathma kzvacham samhathi, Praanaan vayvathmaka pathu kshethram viswambrathmaka. Ramachander [Hayagreeva is a horse faced form of Lord Vishnu. Vidhyatma peetakam pathu, kantam nadathmako mama, Bhujou hayagreeva kavacham bhuja pathu karou daithyendra mardhana. Jnana mudraksha layam, Sankha chakra sathkaram, Bhoosha kirana sandhoha, virajitha digantharam. This Kavacham is from Atharva Veda.

Hayagreeva sira pathu, lalatam Chandra madhyaga, Sasthra drushtir drusou pathu, sabdha brahmathmaka hayagreeva kavacham.

The direction towards our feet be protected by the most divine among divines. Kalasambudhi sangasa, kamalayatha lochanam, Kalanidhi kruthaa vasam. Let the soul of all protect hayagreeva kavacham east, let south east be protected by the light of wisdom, Let south be protected by one hayagreeva kavacham brings us to consciousness, Let south west be protected by hauagreeva heavy divine light.

Yevam nyastha sareero asou sakshad Vageeswara bhaved, Ayur arogyam aiswaryam sarva sasthra pravaktharam. Oordhwam hayagreeva kavacham Jagatswami, pathwadathath parapara, Raksha heenam thu yath sthanam rakshathwa Akhila Nayaka Let hayagreeva kavacham upper side be protected by God of the world.

Kukshim kukshistha viswo may, Bali bango valithrayam, Nabhim padmanabho avyadh, Guhyam guhartha bodha kruth.

Sri Hayagreeva Kavacham

Without any doubt they would get, the grace of God Hayagreeva If they sing this divine armour which is worshipped hayagreeva kavacham devas. Let my wife be protected by consort of Lakshmi, Let my son be protected by him to whom world is his family, Let my hayagreeva kavacham be protected y God hayagreeva kavacham devas. Let the soul of Varuna protect your juices, let the soul of the sky protect the inside of your heart, Let Hrishikesa protect me day and night and let the teacher of the world protect everything.